Comunicate de presa

27-03-2013

În data de 27.03.2013 la sediul Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, s-a reunit Comitetul de Organizare al celui de-al XXXVI-lea Congres Mondial al Viei şi Vinului si a celei de-a 11 Adunări Generale Extrordinare ale OIV.
În cadrul acestei reuniuni a fost prezentată forma finală a caietelor de sarcini necesare pentru organizarea Congresului, caiete ce vor fi supuse procedurii de achiziţie prin SEAP.
Având în vedere importanţa acestui eveniment pentru industria vitivinicolă următoarea reuniune a Comitetului de Organizare va avea loc în data de 27.04.2013.

20-02-2013

În data de 20.02.2013 la sediul Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, s-a reunit Comitetul de Organizare al celui de-al XXXVI-lea Congres Mondial al Viei şi Vinului si a celei de-a 11 Adunări Generale Extrordinare ale OIV.
În cadrul acestei reuniuni a avut loc  prezentarea firmei căştigătoare a procedurii de achiziţie directă pentru „Servicii de management si secretariat”, respectiv S.C. Atelier Image S.R.L.
Firma câştigatoare împreună cu Autoritatatea Contractantă, respectiv Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vititvinicole, vor stabili detaliile pentru desfăşurarea corespunzătoare a evenimentelor din cadrul Congresului Mondial al Viei şi Vinului.
Având în vedere importanţa acestui eveniment pentru industria vitivinicolă următoarea reuniune a Comitetului de Organizare va avea loc în data de 27.02.2013.

13-02-2013

În data de 13.02.2013 la sediul Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, s-a reunit Comitetul de Organizare al celui de-al XXXVI-lea Congres Mondial al Viei şi Vinului si a celei de-a 11 Adunări Generale Extrordinare ale OIV, întâlnire ce a avut în vedere stabilirea urmatoarelor acţiuni ce trebuiesc intreprinse pentru organizarea evenimentului.
S-a hotărât trimiterea unor solicitări de sprijin către Organizaţia Naţionala Interprofesionala a Viei şi Vinului, către Patronatul Naţional al Viei şi Vinului şi către Asociaţia Degustătorilor Autorizaţi din România pentru desfăşurarea evenimentelor din cadrul Congresului Mondial al Viei şi Vinului.
Procedura de achiziţie directă pentru pachetul de “Prestări Servicii de organizare evenimente şi secretariat” in vederea desfăşurării Congresului din perioada 2-7 iunie este în desfăşurare urmând ca în cel mai scurt timp să fie comunicată firma câstigătoare.


01-02-2013

În data de 30.01.2013 la convocarea Secretarului de Stat Dumitru Daniel BOTĂNOIU, la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, s-a reunit Consiliul Regiunilor Viticole din cadrul Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, întâlnire ce a avut în vedere aprobarea programului preliminar de acţiuni necesar organizării celui de-al XXXVI-lea Congres Mondial al Viei şi Vinului care se va deşfăsura la Bucureşti în perioada 2 – 7 iunie 2013.
Tema Congresului – „Via şi Vinul între tradiţie şi modernitate” – va oferi posibilitatea unor dezbateri largi pe domenii de interes pentru toate sectoarele implicate în viticultura şi oenologia actuală, cu accent pentru păstrarea tradiţiilor din diferite regiuni ale globului.
Având în vedere importanţa acestui eveniment pentru industria vitivinicolă următoarea reuniune a Consiliului Regiunilor Viticole va avea loc după data de 14 februarie pentru stabilirea detaliilor referitoare la buna desfăşurare a evenimentului mai sus-menţionat.